Zonnige Prinsjesdag opmaat naar stormachtig 2018

Prinsjesdag bij 7AM

Prinsjesdag was behoorlijk zonnig; buiten, maar vooral met de economische vooruitzichten. De economie groeit, de koopkracht stijgt, de werkloosheid daalt en het rijk heeft een overschot op de begroting. Optimisme dus op het Binnenhof, voor onze deur op het Buitenhof, en bij ons in huis, waar verscheidene ministeries bijeenkomsten hadden. Als iedereen profiteert, dan 7AM zeker. Je zetelt niet voor niets in het hart van de democratie.

Het was ’s ochtends eerst nog wel wat mistig. Dat stond wellicht symbool voor het ontbreken van een nieuw kabinet en dus een echte begroting. Toch weten we al een paar belangrijke zaken, waaraan hard gewerkt zal worden: meer geld voor de zorg, het onderwijs en veiligheid bijvoorbeeld.

Volgens klimatologen zullen de stormen in heftigheid toenemen. Dat lijkt ook in bestuurlijk opzicht voor 2018 te gelden. Een nieuw kabinet komt traditioneel altijd in het begin met de meeste voorstellen voor verandering. Deze regering zal zeker willen afrekenen met zijn op voorhand wat mindere imago door de langdurige formatie. We kunnen uitgaan van ‘actie’ in Den Haag in de vorm van tal van besprekingen. Ook bij ons uiteraard.

Dat 2018 stormachtig wordt, kan letterlijk met klimaatveranderingen te maken hebben, figuurlijk is dat al evenzeer het geval. Het nieuw kabinet heeft een klimaatminister in de gelederen. Die vrouw of man heeft een van de belangrijkste onderwerp van de komende jaren als portefeuille. De omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie en vermindering van de uitstoot van CO2 zijn uitzonderlijk uitdagende doelen.

Dat lezen we ook in het deze week verschenen ABN Amro-rapport Naar een circulaire economie. Er komt enorm veel op ons af, maar Nederland heeft om allerlei redenen op dit gebied goud in handen en kan geweldig profiteren van de ontwikkelingen.
Er is dus werk aan de winkel. Er zal veel worden gebrainstormd en vergaderd. Om dat zowel plezierig als effectief te laten verlopen heeft 7AM de perfecte locatie, het heerlijkste eten en de beste service. Dat eten en drinken is trouwens zoveel mogelijk biologisch. Bij 7AM wordt niet alleen over duurzaamheid gepráát.

Wist u trouwens dat we al weer negen jaar bestaan? En wie jarig is trakteert. We geven een gratis zaal en een proeverij weg. Kijk maar even!